Każda działalność biznesowa składa się z szeregu procesów będących ze sobą we wzajemnej relacji. Wszystkie je łączy jeden wspólny cel – stworzyć a następnie sprzedać produkty bądź usługi. Wszystkie procesy pośrednio lub bezpośrednio przyczyniające się do uzyskania przez firmę przychodu mają swój koszt, który obniża zysk przez nią wypracowany. Aby zatem poprawić rentowność swojego biznesu należy przyjrzeć się procesom w firmie a następnie poddać je ocenie i optymalizacji.

Modelowanie i optymalizacja procesów biznesowych

Modelowanie i optymalizacja procesów biznesowych są usługami skoncentrowanymi na zdefiniowaniu optymalnego przebiegu procesów realizowanych w organizacji. Nasi konsultanci posiadają doświadczenie w optymalizacji procesów dla różnego typu organizacji, jak i ich obszarów działalności. Poczynając od sektora publicznego, a kończąc na małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach, zarówno krajowych i zagranicznych.

Migracja procesów biznesowych (tworzenie centrów usług wspólnych)

Posiadamy doświadczenie w analizie i wyodrębnianiu procesów biznesowych, w szczególności IT oraz finansowo-księgowych poza struktury organizacji. W zależności od Państwa potrzeb biznesowych możemy Państwa wesprzeć w:

dostosowaniu struktur organizacyjno-zarządczych

Optymalizacja struktur organizacyjnych

Optymalizacja struktur organizacyjnych jest realizowana przy wykorzystaniu modelowania procesów biznesowych. Identyfikowane są kluczowe procesy i powiązania pomiędzy komórkami organizacyjnymi, co w konsekwencji umożliwia opracowanie docelowego kształtu procesów i optymalnej struktury organizacyjnej.

Tworzenie i wdrażanie procedur oraz specyfikacji

Opracowanie dokumentacji pozwala na uporządkowanie działań realizowanych w ramach firmy, przy zachowaniu określonych norm i standardów. Jest to szczególnie istotne w przypadku organizacji budujących sieć sprzedaży, w których ważne jest zapewnienie jednolitych norm jakości w zakresie działalności operacyjnej i obsługi klienta. Nasze doświadczenie pozwala nam na opracowanie dokumentów dopasowanych do Państwa działalności, zgodnych z przebiegiem procesów biznesowych

    Napisz do nas
    Nasze projekty