Klient

Duża spółka akcyjna zajmująca się pozyskiwaniem lokalizacji, budową i zarządzaniem obiektami handlowymi. Firma rocznie oddawała do użytku około 50 lokalizacji, współpracując z takimi firmami jak np. Jeronimo Martins – właściciel sieci dyskontów „Biedronka”.

Sytuacja biznesowa

Klient dysponował rozbudowaną kadrą współpracowników na terenie całego kraju. Ich zadaniem było poszukiwanie lokalizacji pod budowę obiektów handlowych, zgodnie z wytycznymi i parametrami wskazanymi przez Klienta. Proces przekazywania informacji z terenu do centrali realizowany był z wykorzystaniem papierowych formularzy, wysyłanych listami poleconymi za pośrednictwem Poczty Polskiej. Dalsza obróbka złożonych w ten sposób propozycji, łącznie z uzgodnieniami i akceptacjami z docelową siecią handlową odbywała się również w formie papierowej. Przechowywana w tej formie baza nieruchomości przedstawiała niską wartość z racji konieczności ręcznego jej przeszukiwania. Również czas potrzebny na przesłanie dokumentacji do centrali oraz zwrotnie do kadry terenowej przekazywanie statusów, związanych z procedowaniem propozycji były bardzo długie, co stanowiło wąskie gardło w procesie.

Podjęte działania i wprowadzone rozwiązania

Zaproponowaliśmy wdrożenie elektronicznej bazy nieruchomości w oparciu o system VODA. W ramach wdrożonej bazy nieruchomości zbieranych było około 300 parametrów opisujących każdą ze znalezionych lokalizacji. Wśród nich znajdowały się np. współrzędne geograficzne umożliwiające integrację z zewnętrznymi mapami geodezyjnymi oraz z Google Street View. Kadra terenowa wprowadzała dane bezpośrednio do bazy nieruchomości. Wprowadzone lokalizacje były natychmiast dostępne dla pracowników centrali.

Uzyskane korzyści

W ciągu roku od uruchomienia systemu do bazy nieruchomości wprowadzono ponad 20.000 lokalizacji. Przed Klientem otworzyły się zupełnie nowe możliwości polegające na wykorzystaniu przeszukiwania bazy nieruchomości według zadanych kryteriów, pod kątem nowych projektów handlowych dla nowych klientów. Wkrótce po uruchomieniu bazy nieruchomości system został wzbogacony o procesy i raporty ułatwiające kontrolę i rozliczanie kadry terenowej. W efekcie optymalizacji procesu pozyskiwania lokalizacji zostały obniżone koszty pozyskiwania danych a ich jakość uległa znaczącej poprawie.

    Napisz do nas