Klient

Spółka wchodząca w skład grupy kilkudziesięciu podmiotów zależnych, zarządzana przez komplementariusza notowanego na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Podstawowymi obszarami działalności klienta było pośrednictwo w obrocie nieruchomościami oraz działalność deweloperska na rzecz jednej z największych sieci handlowych formatu dyskontowego w Polsce posiadającej obecnie przeszło 2.500 placówek handlowych o łącznej powierzchni około 2 mln m2 na terenie całego kraju.

Sytuacja biznesowa

W efekcie rosnącej skali działalności nasz Klient podjął decyzję o wdrożeniu zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP. W efekcie podjętej decyzji samodzielne bez przeprowadzenia analizy wymagań oraz bez przygotowania zapytania ofertowego i na podstawie nieokreślonych kryteriów wybrał dostawcę rozwiązania i rozpoczął wdrożenie systemu. Kierownikiem wdrożenia został jeden z przedstawicieli dostawcy. W efekcie trwającego 3 lata wdrożenia oficjalnie z sukcesem zakończonego stosownymi protokołami, przy dwukrotnym przekroczeniu przyjętego budżetu wdrożenia dostarczony system ERP nie spełniał podstawowych oczekiwań w zakresie obszaru finansowo-księgowego. Inne obszary systemu nie zostały nigdy wdrożone.

Podjęte działania i wprowadzone rozwiązania

Zaproponowaliśmy uruchomienie zgodnie z metodyką PRINCE projektu wdrożenia nowego systemu ERP odpowiadającego rzeczywistym potrzebom klienta. Powołany został zespół projektowy w skład którego weszli kluczowi użytkownicy wszystkich obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zarządzanie projektem zostało powierzone Brainect w formie outsourcingu. Pod naszym kierownictwem zespół projektowy określił specyfikację systemu. Na jej podstawie zostało przygotowane zapytanie ofertowe i przeprowadzony został dwuetapowy proces wyboru dostawcy. Po podpisaniu umowy ściśle określającej całkowitą cenę za wdrożenie, warunki płatności i szczegółowe funkcje zamawianego systemu dołączyliśmy przedstawicieli dostawcy do zespołu projektowego i uruchomiliśmy fazę wdrożenia systemu ERP. Elementem wdrożenia była również migracja danych finansowo-księgowych z poprzedniego systemu. Po 7 miesiącach od rozpoczęcia prac przeszliśmy do fazy testowania systemu i na przełomie lat finansowych uruchomiliśmy system produkcyjnie przechodząc do 3-miesięcznej fazy stabilizacji systemu przy aktywnym udziale dostawcy. Faza stabilizacji zakończona została podpisaniem protokołów końcowych będących podstawą do wystawienia faktury przez dostawcę i uruchomienia płatności za wdrożenie systemu ERP przez klienta.

Uzyskane korzyści

W efekcie wdrożenia Klient otrzymał w pełni odpowiadający jego potrzebom, zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP, obejmujący swym zasięgiem nie tylko obszar finansowo-księgowy ale również: kadrowo-płacowy, bankowości elektronicznej, zarządzania nieruchomościami, zarządzania produkcją, zarządzania siecią placówek handlowych, zarządzania środkami trwałymi. System stał się podstawowym narzędziem pracy większości pracowników klienta porządkującym dane i procesy w organizacji. Był również jako wiarygodne i pełne źródło danych podstawą do wdrożenia zaawansowanego systemu analitycznego klasy Business Intelligence. Zarządzanie tym wdrożeniem klient również powierzył Brainect co jest dla nas miernikiem i świadectwem uznania naszych wysokich kompetencji w tej dziedzinie.

    Napisz do nas