Klient

Spółka wchodząca w skład grupy kilkudziesięciu podmiotów zależnych, zarządzana przez komplementariusza notowanego na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Obszarem działalności klienta było zarządzanie własnym portfelem kilkudziesięciu nieruchomości komercyjnych w ramach której funkcjonowało kilkaset lokali handlowo-usługowych, zlokalizowanych na terenie całego kraju.

Sytuacja biznesowa

W ramach prowadzonej działalności klient prowadził z kilkuset najemcami comiesięczne rozliczenia opłat za media (prąd, woda, gaz, ogrzewanie). Zbieraniem odczytów z liczników zajmowała się kilkunastoosobowa grupa pracowników na terenie całego kraju. W efekcie błędów popełnianych przy ręcznym odczycie i przekazywaniu danych do centralnego Działu Księgowości, wraz z wzrostem skali prowadzonej działalności pojawiły się istotne problemy z terminowością zbierania odczytów i dużą liczbą reklamacji zgłaszanych przez najemców kwestionujących zasadność i prawidłowość prowadzonych przez Klienta rozliczeń za zużycie mediów.

Podjęte działania i wprowadzone rozwiązania

Zaproponowaliśmy wprowadzenie elektronicznych odczytów wskazań liczników wszystkich typów mediów, we wszystkich nieruchomościach Klienta. Wartości wskazywane przez liczniki miały być automatycznie odczytywane raz na dobę i przesyłane kanałem GPRS również automatycznie do centralnego systemu VODA. System ten miał również zarządzać prawidłowym funkcjonowaniem sieci ponad 3.000 liczników informując między innymi o awariach liczników. Dane zbierane przez system VODA poprzez mechanizm integracji miały następnie trafiać do systemu ERP Klienta, który na ich podstawie miał automatycznie generować i wysyłać najemcom faktury VAT za zużycie mediów. Dodatkowym typem medium jaki mieliśmy mierzyć był ruch klientów w nieruchomościach. Zebrane dane miały ponadto zasilić system analityczny Business Intelligence otwierając całkiem nowe możliwości analizowania potencjału i kondycji poszczególnych najemców.

Uzyskane korzyści

W efekcie wdrożenia komponentów w skład których wchodziła sieć liczników telemetrycznych, system transmisji danych GPRS, system centralny VODA oraz zintegrowane z nim elementy systemu ERP i BI, Klient całkowicie wyeliminował problem reklamacji poprawiając zadowolenie najemców z jakości świadczonej przez Klienta usługi. Automatyzacja procesu zaowocowała także znacznymi oszczędnościami ponieważ wyeliminowano cykliczny udział personelu w prostej, acz czasochłonnej czynności odczytywania wskazań liczników oraz wyeliminowano obsługę reklamacji. Ponadto Klient otrzymał możliwość analizowania ruchu klientów u swoich najemców. Analiza trendów tego parametru pozwoliła Klientowi oceniać jakość każdego najemcy na tle pozostałych najemców działających w tej samej branży i z dużym wyprzedzeniem prognozować zbliżające się problemy np. z zachowaniem płynności finansowej.

    Napisz do nas