Klient

Start-up, którego celem jest zbudowanie ogólnopolskiej sieci przedstawicieli handlowych, którzy mogliby w szybkim czasie dotrzeć do klienta i zaoferować mu swoje usługi oraz produkty. Spółka aspiruje do zaadaptowania swojego modelu biznesowego na inne kraje europejskie.

Sytuacja biznesowa

Innowacyjne podejście do handlu bezpośredniego, które nasz Klient opracował na bazie wieloletnich doświadczeń w światowych korporacjach opierać ma się w głównej mierze na systemie informatycznym, dzięki któremu w łatwy i szybki sposób będzie można zarządzać kilkuset osobowym zespołem partnerów. Narzędzie, które miało zostać uruchomione na potrzeby projektu musiało być ściśle dopasowane do potrzeb Zamawiającego. Brak gotowych na rynku rozwiązań, które można by zaadaptować do indywidualnych wymagań skłonił firmę do stworzenia własnego systemu informatycznego.

Podjęte działania i wprowadzone rozwiązania

Zespół Brainect stanął przed wyzwaniem przygotowania rozwiązania wspomagającego biznes, który wcześniej nie funkcjonował w Polsce w kształcie opracowanym przez Klienta. Informacją wejściową jaką otrzymaliśmy był jedynie ogólny koncept, podstawowe założenia i na poziomie strategicznym zarysowany model biznesowy. W związku z tym współpracę rozpoczęliśmy od szczegółowej analizy procesów. Na bazie stworzonych map w notacji BPMN 2.0 przygotowaliśmy specyfikację wymagań funkcjonalnych i przystąpiliśmy do prac programistyczny.

Projekt prowadziliśmy w metodyce Scrum, gdzie podczas cotygodniowych sesji z Klientem prezentowaliśmy wyniki prac. W związku, z dużą elastycznością, która wpisana była w założenia projektowe, wielokrotnie dokonywaliśmy modyfikacji w tworzonym narzędziu, odpowiadając w ten sposób na pojawiające się zmiany w szczegółach założeń biznesowych Klienta. W związku, że priorytetem była jakość produktu i ścisłe dopasowanie do wizji Klienta, mogliśmy pozwolić sobie na przesunięcia w ustalonym wcześniej harmonogramie.

Webowy i responsywny system do obsługi procesów sprzedażowych i zarządzania zespołem przedstawicieli handlowych oparliśmy o autorski silnik VODA. Konfigurowalność rozwiązania pozwoliła nam na znacznie szybsze opracowanie dedykowanego narzędzia niż w przypadku, gdybyśmy tworzyli całkowicie nowy produkt. Stworzone już wcześniej mechanizmy, logika systemowa i struktura baz danych świetnie sprawdziły się jako podstawa do uruchomianego rozwiązania.

VODA zaadaptowana na potrzeby Klienta w ostatecznym kształcie wspierała cały proces rekrutacji i szkoleń nowych przedstawicieli handlowych. Kluczowymi modułami są jednak: obsługa klienta i rozliczenia, które dowodzą innowacyjności koncepcji.

Uzyskane korzyści

W toku kilkumiesięcznych prac stworzyliśmy narzędzie w pełni odpowiadające potrzebom Klienta. Uruchomiony system stał się podstawą do prowadzonych obecnie przez Klienta działań promocyjnych i rekrutacyjnych. Wierzymy, że dzięki VODA nasz Klient zrealizuje swoje ambitne plany biznesowe, a my będziemy mieć satysfakcję, że w małym stopniu przyczyniliśmy się do tego sukcesu.

Niewątpliwie dużą wartością w trakcie prowadzonych prac było nasze wsparcie analityczne i doradztwo biznesowe, które mogliśmy świadczyć bazując na kilkunastoletnim doświadczeniu w obsłudze największych w Polsce firm z sektora handlu detalicznego.

    Napisz do nas