Każda działalność biznesowa składa się z szeregu procesów będących ze sobą we wzajemnej relacji. Wszystkie je łączy jeden wspólny cel – stworzyć a następnie sprzedać produkty bądź usługi. Wszystkie procesy pośrednio lub bezpośrednio przyczyniające się do uzyskania przez firmę przychodu mają swój koszt, który obniża zysk przez nią wypracowany. Aby zatem poprawić rentowność swojego biznesu należy przyjrzeć się procesom w firmie a następnie poddać je ocenie i optymalizacji.

Zarządzanie projektami lub doradztwo w zakresie prowadzonych projektów

Oferujemy Państwu kompleksowe wsparcie doświadczonego Kierownika Projektu w realizacji przedsięwzięć Państwa przedsiębiorstwa w zgodzie ze zdefiniowanymi uprzednio założeniami oraz oczekiwaniami. Możemy także Państwa wesprzeć w zakresie organizacji wybranych lub wszystkich etapów realizacji projektu, zgodnie z wiodącymi metodykami zarządzania projektami (PMI, Prince2, Agile). Chcielibyśmy w szczególności podkreślić doświadczenie naszych konsultantów – zarówno w zakresie realizacji, jak i kierowania multidyscyplinarnymi projektami z różnorodnych branż.

Wierzymy, że istotą działań zarządczych nie jest doraźna zmiana, a długofalowy, oddziałujący efekt. Dlatego też oferowane przez nas usługi mają na celu usprawnienie lub rozwinięcie prowadzonej działalności. Kompetencje naszych konsultantów obejmują zarządzanie w następujących obszarach:

 • koordynacja pracy i weryfikacja efektów działań wytwórczych zespołów programistycznych;
 • zarządzanie innowacją w procesie rozwoju nowych usług;
 • zarządzanie zmianą i działaniami restrukturyzacyjnymi;
 • zarządzanie projektami optymalizującymi procesy biznesowe;
 • motywowanie i wspieranie zespołów projektowych w zakresie efektywnej realizacji celów biznesowych;
 • zarządzanie wdrożeniami systemów informatycznych (ERP, WMS, BI).

Rozwiązywanie problemów w istniejących projektach

Posługując się dotychczasowym doświadczeniem i nabytą wiedzą biznesową jesteśmy w stanie zidentyfikować niesprawności w obrębie prowadzonych projektu oraz oszacować ich wpływ na pozostałe obszary działalności organizacji. W trosce o zapobieganie potencjalnym negatywnym zmianom lub stratom, wynikającym z niedoszacowania ryzyk lub nieprawidłowości w procesie wdrożenia, oferujemy Państwu kompleksowe usługi doradcze.

Współpraca z konsultantem biznesowym w obszarze rozwiązywania problemów obejmuje:

 • audyt projektu lub sposobu funkcjonowania wskazanego obszaru organizacji;
 • rekomendacje naprawcze;
 • zarysowanie zakresu projektów naprawczych lub rozwojowych.

Pomoc w ratowaniu projektów zagrożonych

Działania prowadzone w obrębie usługi mają na celu opracowanie planu naprawczego, pozwalającego na zaspokojenie potrzeb biznesowych przedsiębiorstwa. Gwarantujemy Państwu w pełni elastyczne rozwiązania. Do każdego Klienta podchodzimy w sposób indywidualny, dopasowując się do specyficznych lub niestandardowych warunków współpracy.

Definiowanie i organizowanie nowych projektów, tworzeniu specyfikacji projektowych

Szerokie doświadczenie w tworzeniu modeli organizacyjno-zarządczych dla puli przedsiębiorstw operujących w różnorodnych branżach, pozwala nam zaproponować Państwu nie tylko wsparcie metodyczne, ale także pomoc w umiejscowieniu zarządzania projektami w strukturach zarządczych organizacji. W trosce o osiągnięcie wymiernych korzyści i wzrost efektywności prowadzonych działań, oferujemy usługi doradcze w obszarze formalnego przygotowania projektów, audytu i wdrożenia procesu zarządzania projektami w organizacji, wsparcia w zorganizowaniu wewnętrznego biura projektów.

  Napisz do nas