Obsługa informatyczna firm w zakresie niezakłóconego działania infrastruktury IT daje gwarancję, że przeszkody techniczne w przebiegu procesów biznesowych nie wystąpią a to pozwala firmie działać w sposób ciągły i skupić się na elementach kluczowych, dzięki którym przedsiębiorstwo wypracowuje zyski.

Przeprowadzenie audytów infrastruktury teleinformatycznej

W ramach usługi oferujemy kompleksową ocenę posiadanego środowiska teleinformatycznego. Wynikiem przeprowadzonego przez nas audytu jest opis stanu obecnego oraz zestaw rekomendacji, które pozwolą usprawnić funkcjonowanie Państwa organizacji w zależności od przyjętych kryteriów. Przykładem takiej optymalizacji są projekty wirtualizacji zasobów fizycznych, która pozwala na minimalizacje ryzyka awarii sprzętowej przy jednoczesnej maksymalizacji wykorzystania zasobów IT i obniżeniu kosztów obsługi.

Projektowanie, wdrażanie i zarządzanie architekturą IT

Zarówno klientom, którzy dopiero budują swój biznes jak i organizacjom, które funkcjonują już od dawna, jednak w wyniku przeprowadzonego audytu chciałyby wdrożyć rekomendowane działania optymalizacyjne, pragniemy zaoferować nasze profesjonalne wsparcie związane z kompleksową obsługą projektów infrastrukturalnych. Od kilkunastu lat z powodzeniem świadczymy usługi informatyczne dla największych klientów w branży handlowej na rynku polskim, przygotowując, wdrażając i utrzymując rozwiązania, dzięki którym biznes może bez przeszkód technologicznych skupiać się na swoich kluczowych działaniach.

Monitoring systemów informatycznych

Administrator sieci komputerowej w sposób ciągły i proaktywny monitorujący systemy informatyczne daje Państwu gwarancję minimalizacji ryzyka przestojów w realizacji procesów biznesowych. Bogaci w wiedzę i doświadczenia oraz wsparci technologią jesteśmy gotowi prowadzić stałą obserwację wszystkich kluczowych fragmentów infrastruktury IT i w przypadku stwierdzenia możliwości pojawienia się ewentualnych błędów odpowiednio zareagować zanim dojdzie do awarii. Dzięki takim działaniom potrafimy Państwu zaoferować rzecz niebywale istotną w biznesie – poczucie bezpieczeństwa.

Budowania wysokodostępnej komunikacji VPN dla lokalizacji rozproszonych

W dzisiejszych czasach w większości scenariuszy biznesowych bardzo istotna jest komunikacja w ramach sieci prywatnych obejmujących oddziały firm, placówki handlowe itp. Najpopularniejszym dotychczas rozwiązaniem spełniającym te potrzeby są sieci MPLS realizowane przez wyspecjalizowane firmy telekomunikacyjne. Niestety rozwiązanie jest kosztowne i posiada istotne wady. Oferowaną przez nas alternatywą są szyfrowane sieci VPN oparte o komunikację przez Internet, które po odpowiedniej autoryzacji umożliwiają dostęp przez dowolne łącze internetowe, nawet z dynamicznym adresem IP.

Zabezpieczanie sieci komputerowych

Wiele przedsiębiorstw skupia się na zabezpieczeniu sieci komputerowych od strony Internetu, nie przywiązując wagi do bezpieczeństwa wewnątrz sieci firmowej. Proponujemy rozwiązanie opierające się na istniejącej fizycznej sieci, która jest dzielona na wirtualne segmenty przeznaczone dla konkretnych grup np. sieć dla gości, HR, R&D. Daje to możliwość blokowania dostępu poprzez sieć do konkretnych zasobów organizacji nieuprawnionym użytkownikom, co w znaczący sposób wpływa na bezpieczeństwo kluczowych danych w firmie bez konieczności ponoszenia znacznych nakładów inwestycyjnych.

Integracja systemów z rozwiązaniami chmurowymi

Dzisiejsze rozwiązania przetwarzania danych w specjalizowanych centrach pozwalają zrezygnować z utrzymania własnej infrastruktury serwerowej, szczególnie usług o wymaganej wysokiej dostępności (ERP, WMS, itp.) Pozwala to zaoszczędzić na kosztach utrzymania sprzętu i administracji urządzeniami oraz istotnie podnosi bezpieczeństwo (pożar, powódź, włamanie). Jednocześnie pojawia się potrzeba pełnej integracji wyniesionego środowiska z lokalnymi komputerami użytkowników, tak aby mogli pracować jakby serwery stały „za ścianą”.

Wirtualizacja serwerów VMware

Wirtualizacja jako mechanizm współdzielenia zasobów sprzętowych  środowiska informatycznego pozwala elastycznie i w sposób optymalny kosztowo odpowiadać na potrzeby biznesu związane z udostępnianiem infrastruktury informatycznej niezbędnej do wspierania realizowanych procesów. Posiadamy olbrzymie doświadczenie zarówno w migracji serwerów do środowisk wirtualnych jak i utrzymaniu rozbudowanych architektur wykorzystujących VMware jako platformę wirtualizacji.

    Napisz do nas