Klient

Spółka notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, wchodząca w skład grupy kilkudziesięciu powiązanych ze sobą podmiotów zależnych. Spółka „matka” poza funkcją zarządczą dla podmiotów zależnych stanowi swojego rodzaju centrum usług wspólnych.

Sytuacja biznesowa

Klient posiadał własną serwerownię w siedzibie centrali. Utrzymywał w niej kilka wydajnych maszyn HP Blade. Na każdej z nich uruchomione były usługi niezbędne do funkcjonowania organizacji. Intensywny rozwój biznesu wymuszał dostarczanie środowisk serwerowych dla kolejnych usług co przy wykorzystaniu fizycznych maszyn wiązało się z długim czasem dostarczania środowisk i wysokimi kosztami.

Podjęte działania i wprowadzone rozwiązania

Po analizie sytuacji zaproponowaliśmy wirtualizację obecnej architektury z wykorzystaniem produktów WM Vare jako silnika wirtualizacji. Uruchomiliśmy środowisko vSphere z maszynami wirtualnymi i przenieśliśmy na nie usługi działające dotychczas na serwerach fizycznych. Skonfigurowaliśmy również vCenter do zarządzania wirtualnymi hostami, balansowania ich obciążeniem i automatycznego utrzymywania wysokiej dostępności usług.

Uzyskane korzyści

Klient znacząco podniósł poziom bezpieczeństwa i dostępności usług funkcjonujących w oparciu o posiadaną infrastrukturę IT. Jednocześnie obniżył koszt i czas dostarczania środowisk dla nowych usług wymaganych przez biznes do realizacji kolejnych przedsięwzięć.

    Napisz do nas