Klient

Toruńskie Muzeum, które w pomieszczeniach budynku z XIV wieku przybliża zwiedzającym historię miasta. Innowacyjność wystaw, powstałych między innymi przy udziale funduszy europejskich, realizowana jest przede wszystkim poprzez wykorzystanie technik komputerowych i multimedialnych.

Sytuacja biznesowa

W związku z realizacją kolejnych etapów rozbudowy ekspozycji muzeum historii Torunia. Zostaliśmy zaproszeni do współpracy przy realizacji instalacji multimedialnych – „oś czasu” oraz interaktywna mapa socjotopograficzna. Do naszych zadań należało zaprojektowanie i wykonanie oprogramowania oraz części elektronicznej.

Podjęte działania i wprowadzone rozwiązania

Realizując projekt koniecznym było połączenie wiedzy z kilku obszarów  – programowania, elektroniki i elektrotechniki. W pierwszym etapie prac rozpoznaliśmy potrzeby i dobraliśmy urządzenia, które posłużyły do zbudowania rozwiązania. Wyzwaniem była około 6 metrowa konstrukcja instalacji wyposażona w ponad 20 podświetlanych i programowanych przycisków, które służą do wybierania nagrań wideo ilustrujących wydarzenia historyczne umieszczone na „osi czasu”. Do realizacji zlecenia wykorzystaliśmy komputery klasy miniPC oraz autorskie interfejsy oparte na mikrokontrolerach programowalnych. Kolejnym krokiem było napisanie aplikacji, której działanie zostało precyzyjnie opisane przez Zamawiającego. Po przygotowaniu prototypu i jego przetestowaniu, przyszła kolej na stworzenie docelowego rozwiązania i zainstalowanie go bezpośrednio w Muzeum, co również należało do zakresu wykonywanych przez nas prac.

Drugim przedmiotem zamówienia była aplikacja obsługująca monitor dotykowy. Na bazie dostarczonej grafiki stworzyliśmy potrzebne animacje i mechanikę funkcjonalną. Całość została uruchomiona na odpowiednio przygotowanym do pracy ekspozycyjnej komputerze miniPC. Aby zapewnić niezawodność aplikacji – rozwiązanie uruchomiliśmy na środowisku wewnętrznym działającym w trybie „read only”.

Uzyskane korzyści

Stworzone przez nas rozwiązania pozytywnie zaskoczyły nie tylko Zwiedzających, ale również Zamawiającego, czyli toruńskie Muzeum. Perfekcja wykonania i terminowość prac zaowocowała współpracą przy rozwoju produktu i uznaniem w gronie projektantów wystaw muzealnych.

    Napisz do nas