Mobilność

System dostępny jest zdalnie za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Połączenie może następować zarówno z komputerów stacjonarnych, przenośnych jak i za pośrednictwem smartphone’a.

Elastyczność

System VODA pozwala sprawnie modelować i uruchamiać wsparcie systemowe dla kolejnych procesów w organizacji.

Wsparcie użytkowników

Użytkownicy obsługują procesy z wykorzystaniem jednego narzędzia,       które aktywnie informuje ich np. o potrzebie wykonania akcji w procesie.

Zunifikowany interfejs

Nie bez znaczenia jest fakt, że wszystkie procesy obsługuje się z wykorzystaniem jednego wspólnego interfejsu oferującego te same podstawowe funkcjonalności.

Skalowalność

System VODA nie posiada ograniczeń ilościowych dotyczących liczby przechowywanych rekordów czy użytkowników korzystających z systemu.

Powiadamianie

System aktywnie powiadamia kierownictwo przedsiębiorstwa o wybranych aspektach jego funkcjonowania.

Jeden system

Użytkownicy obsługują procesy z wykorzystaniem jednego dedykowanego narzędzia, które aktywnie informuje ich o wybranych zdarzeniach np. o potrzebie wykonania akcji w procesie.

Konfigurowalność

Architektura systemu VODA pozwala na zarządzanie regułami biznesowymi za pośrednictwem przyjaznych użytkownikowi mechanizmów.

Bezpieczeństwo

VODA nie przechowuje dokumentów wprost na dyskach serwerów, lecz w polach silnika bazy danych. Utrudnia to odczytanie zawartości plików przez nieuprawnione osoby.

Przykłady wykorzystania

Centralizacja rozliczeń VAT w gminach

Specjalnie zaprojektowany na potrzeby zmieniających się przepisów moduł systemu VODA służący do rozliczenia podatku VAT w gminach pozwala Skarbnikowi Gminy zebrać od jednostek budżetowych potrzebne dane, a następnie w sposób automatyczny wygenerować potrzebną do Urzędu Skarbowego deklarację. System VODA dba o prawidłowe funkcjonowanie procedur związanych z okresowym rozliczaniem podatku VAT w gminie oraz jej jednostkach budżetowych.

Obieg delegacji

VODA wspiera użytkowników zarówno na etapie wnioskowania o pozwolenie na odbycie wyjazdu służbowego, jak i rozliczaniu wszystkich jej kosztów. Przenikanie się obszarów w systemie sprawia, że czynności wykonywane są tylko raz, a jej efekty zasilają kilka procesów – tak jak w przypadku obiegu FV i rozliczania delegacji.

Repozytorium dokumentów

Sprawne zarządzanie dokumentacją w firmie to podstawa efektywnego obiegu informacji. VODA pozwala na utrzymanie jednego, spójnego obszaru przetrzymywania dokumentacji wraz z opcją nadawania uprawnień i zarządzania wersją.

Obieg faktur

System VODA wspiera użytkownika na każdym etapie obiegu faktury. Innowacyjne rozwiązania sprawiają, że proces przebiega sprawnie i efektywnie. Mechanizm został tak zaprojektowany, aby przypisanie odpowiedzialności za realizację poszczególnej czynności odbywało się automatycznie w zależności od MPK, kwoty FV, dostępności pracowników i ich obłożenia pracą.

Zarządzanie innowacją

W odpowiedzi na zapotrzebowanie biznesu, w systemie powstał obszar pozwalający na implementację nowatorskiego rozwiązania w organizacji. Możliwość statusowania i oceny pomysłów pracowników to jedna z wielu funkcji wykorzystywanych w module zarządzania innowacją.

    Napisz do nas